Política de privacidade

Política de privacidade e protección de datos.

Conforme á lexislación vixente en materia de protección de datos, a sociedade APAGA S.A. , como responsable do tratamento dos seus datos persoais, será a responsable da recollida, tratamento e posterior utilización dos datos de carácter persoal que foron proporcionados a través do Portal Web, informándolle do seguinte:

  1. Responsable de Tratamento. Os datos persoais serán tratados baixo a responsabilidade da sociedade mercantil APAGA S.A. , con CIF A80666282 e domicilio social en en Glorieta de América nº 3, 15004, A Coruña (en diante ‘COMAR’) sociedade pertencente ao grupo de empresas COMAR.
  2. Delegado de Protección de Datos. O Delegado de Protección de Datos é o encargado de protexer o dereito fundamental á privacidade e a protección de datos persoais no grupo COMAR e encárgase do seu cumprimento. Os datos de contacto do Delegado de Protección de Datos do grupo COMAR son os seguintes:

3. Finalidade do tratamento dos datos. Os datos persoais facilitados serán tratados para a seguinte finalidade: Recibir noticias e comunicacións publicitarias sobre produtos e servizos propios do sector e do sector de hostalería das empresas pertencentes ao Grupo.

4. Lexitimación para o tratamento dos datos.

A base legal para o tratamento dos teus datos é a execución da prestación dun servizo que consiste en garantirche unha correcta xestión das túas consultas e solicitudes.

Mentres que a base legal para o tratamento dos teus datos respecto ao formulario de rexistro baséase no consentimento que che solicitamos.

5. Período de conservación dos datos. Os teus datos serán conservados mentres dure a nosa relación comercial, ou solicites a súa supresión, así como o tempo necesario para cumprir coas correspondentes obrigacións legais.

6. Dereitos do interesado. De acordo con as leis e regulacións de protección de datos aplicables, en calquera momento pode exercer os seus dereitos para solicitar acceso, rectificación ou supresión, ou limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao tratamento, así como o dereito á portabilidad de datos. Tamén pode opoñerse ao uso dos datos utilizados para a creación dun perfil de cliente; neste caso, xa non se beneficiará con ofertas ou servizos personalizados.

Os dereitos do interesado pódense exercer mediante as seguintes vías:

  • Accedendo á Páxina web do Grupo Comar www.grupocomar.com, mediante o formulario en liña “Instrucións para o Exercicio de Dereitos do Interesado”.
  • Descargando o documento “Instrucións para o Exercicio de Dereitos do Interesado” e enviando a solicitude á caixa de correos de correo [email protected]
  • Enviando unha carta por correo postal a COMAR, Avenida Enrique Salgado 11, 15008 A Coruña.

* Podería solicitarse unha copia do teu DNI ou outro documento que acredite a súa identidade cando solicite exercer os seus dereitos.

Adicionalmente pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos, Rúa Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, en relación a calquera cuestión relacionada co tratamento dos seus datos por parte de COMAR.

7. Comunicación de datos a terceiros. Os datos persoais serán procesados por COMAR. Non serán transferidos ou accesibles por ningún terceiro á parte de (i) posibles subcontratistas de COMAR (operador de telecomunicacións, provedores de servizos de aloxamento e mantemento de sistemas de información, provedores de servizos de xestión de pagos e fraude etc.)/ etc.), por razóns puramente técnicas e loxísticas, e (ii) en caso dunha reorganización do grupo COMAR, incluíndo a transferencia total ou parcial de activos, fusión, adquisición, fusión e, en xeral, calquera operación de reorganización.

Os seus datos poden ser compartidos con outras compañías do grupo COMAR para fins de xestión e optimización da relación co cliente, e suxeito ao seu consentimento, para enviarlle información sobre produtos e servizos de empresas do grupo.

Finalmente, COMAR pode divulgar os seus datos a terceiros se dita divulgación é requirida pola lei, por unha disposición regulamentaria ou por un fallo xudicial, ou se esta divulgación é necesaria para garantir a protección e defensa dos seus dereitos.

8. Responsabilidades.

-O acceso e a utilización da páxina www.parkingaparca.com realizaranse baixo a única e exclusiva responsabilidade do usuario.

-Grupo Comar non se responsabiliza da exactitude, veracidade e vixencia das informacións que non sexan de elaboración propia e cuxos contidos pertenzan a fontes de información de terceiros alleos a ela. Respecto diso, Grupo Comar só responderá dos servizos propios e contidos directamente orixinados por ela.

-Grupo Comar non garante nin se responsabiliza dos danos e prexuízos de toda natureza que se deban ás seguintes circunstancias:

-A falta de continuidade do funcionamento de www.parkingaparca.com, así como o funcionamento incorrecto das páxinas web.

-A falta de utilidade, adecuación ou validez dos servizos e contidos que se ofrecen en www.parkingaparca.com, respecto a os resultados e expectativas do usuario.

-A existencia de virus ou programas no computador do usuario ou pola presenza de virus nos servizos prestados por terceiros a través de www.parkingaparca.com

-O coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias de acceso e uso que os usuarios fan do sitio web e das informacións e servizos.

-Baixo ningunha circunstancia, incluída a neglixencia, da perda de negocio, perda de uso, perda de beneficios, perda de datos, por danos indirectos, secundarios, especiais ou consecuentes que resulten do acceso ou do uso dos servizos do sitio web, ou que doutra forma atópense dentro do ámbito.

Item added to cart.
0 items - 0,00